604 958 000 mewanysa@gmail.com

Regulamin Użytkowania Domków Letniskowych

„Ośrodek Wypoczynkowy Mewa”

 

Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu (o 10.00 przyjeżdża firma sprzątająca i rozpoczyna dezynfekcje, sprzątanie.

  zdanie domku polega na tym, że ma być zwrócony w podobnym stanie w jakim go przyjęto. Odkurzone, ściągnięta pościel-położona na łóżku, umyte garnki, szklanki itd. Przeliczony stan przyjętych, szklanek sztućców  itd.  Wyniesione śmieci, zmieszane i sortowane, miejsce wskazano koło śmietników.  O 10.00 następuję zwrot kaucji. Jeżeli chcą Państwo wcześniej zwolnić domek, proszę o informacje dzień wcześniej.  

⦁ Używanie parasoli słonecznych:

⦁ ⦁ zawsze na noc, czy podczas wiatrów, opadów deszczu należy bezwzględnie zwinąć parasol, zabezpieczyć poprzez spięcie gumką załączoną do parasola. Przy w/w zdarzeniach parasol może porwać wiatr (często to się zdarzało) i go zniszczyć. Za szkody odpowiada najemca.

⦁ Goście przebywający na terenie obiektu proszeni są o kulturalny wypoczynek oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

⦁ Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem

⦁ Uzgodnioną rezerwację (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto umówioną kwotę zadatku, w dniu zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

⦁ Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

⦁ Wpłata zadatku lub pełnej kwoty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. 

⦁ Przy dokonaniu rezerwacji obowiązuje zadatek w wysokości 30% w pobytu.

⦁ Resztę należności za pobyt rozliczamy gotówką za cały okres pobytu z góry w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). 

⦁ Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku .

⦁ Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza wpłacając z domek. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszych 2 godzin pobytu. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz przyjęcia odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

⦁ Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 8 osób).

⦁ W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty, lub naliczyć dodatkowe opłaty za dodatkowe osoby.

⦁ gra w piłkę nożną jest nie dozwolona. 

⦁ Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.

⦁ Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.

⦁ Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  

⦁ Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.

⦁ Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

⦁ W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

⦁ W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.

⦁ Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

⦁ Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

⦁ Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać wyłącznie goście ośrodka, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.

⦁ Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska, grill jest dozwolony tylko na trawie. W domkach zabrania się smażenia ryb.

⦁ Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych, wewnątrz domku.

⦁ Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,  z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

⦁ Pobyt ze zwierzętami domowymi (tylko małe pieski) jest dozwolony na terenie obiektu, ale po uprzednim powiadomieniu.

⦁ Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (plastik, papier, szkło).

Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń potrącamy z kaucji 150 zł.

⦁ Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.

⦁ W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej lub w ciągu dnia zakłócenie nilu domowego, możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.

⦁ W sytuacji naruszenia porządku i konieczności interwencji właściciela, pracownika ośrodka, ochrony czy policji, możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

⦁ Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Nysa.

⦁ Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

⦁ Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.

⦁ Teren obiektu jest stale monitorowany.

⦁ Ogrzewanie jest włączane na życzenie gości za dodatkową opłatą za prąd. Liczniki są spisywane w dniu wydania kluczy.

⦁ Brama/furtka, wejściowa na noc zamykana jest na klucz, który posiada każdy korzystający z obiektu.  

Udanego wypoczynku

 

Taxi: Tel.:  602 795 977 , Pan Mariusz  koszt dojazdu około 40 zł. (nie obsługuje kart płatniczych, tylko gotówka)

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji pobytu